น้ำคังเก้น น้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก

น้ำคังเก้น(Kangen Water) น้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก กองกำลังขนาดจิ๋ว นำความเป็นด่างและประจุลบ เคลื่อนที่เร็วทุกสภาพของอวัยวะและ เนื้อเยื่อ เข้าทำหน้าที่ปกป้อง ทุกเซลล์ของร่างกายในเวลาที่รวดเร็วกว่าสารอาหาร