ทุกๆคน รู้ดีว่าร่างกายต้องการอากาศ ก็คือ ออกซิเจน

(Oxygen) ออกซิเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากขาดอากาศ 3 นาที เราก็เสียชีวิตแล้ว ที่จริง เราลืมไปว่า ยังมีธาตุอีกตัวหนึ่ง ซึ่งสำคัญมาก นั่นคือ ไฮโดรเจน (Hydrogen) เพราะหากไม่มี Hydrogen แล้วก็จะไม่เกิดการรวมตัวของ Hydrogen+Oxygen ซึ่งนั่นก็คือ น้ำนั่นเอง H2O

Kangen Water® ชื่อในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Electrolyzed Reduced Water (ERW) หรือ บางแห่งก็เรียกว่า Hydrogen Water น้ำไฮโดรเจน เพราะว่าในน้ำคังเก้นนี้ มีโมเลกุล ของไฮโดรเจน H2 จำนวนมาก (บางตำรา เรียกว่า Active Hydrogen) ซึ่งตัว ไฮโดรเจนนี้จะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เครื่อง Kangen Water จะแยกน้ำออกเป็น 2 ส่วน แยกโมเลกุลน้ำ H2O ออกเป็น ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน ขบวนการนี้เรียกว่า Electrolysis จากกระบวนการนี้ อิเลกตรอน (ประจุลบ) จะไปรวมกับไฮโดรเจน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นโมเลกุลใหม่ขึ้น เรียกว่า  Diatomic Molecular Hydrogen Gas และเมื่อ ไฮโดรเจนตัวนี้ถูกเพิ่มลงมาในน้ำคังเก้นที่เราดื่ม จะทำให้เราได้น้ำดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก (Anti-Oxidant Rich Water) Electrolysis น้ำไฮโดรเจน