นิยามคำศัพท์ (Definitions) ;
        อ้างอิง :  วิจิตร บุณยะโหตระ,ศ.นพ.ดร.,น้ำเพื่อชีวิต,ความมหัศจรรย์ของน้ำ,คุณสมบัติของน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
สมศักดิ์ วรคามิน,ศ.นพ.ดร.,น้ำดื่มในอุดมคติ 2551         Potential Hydrogen หรือ Power of Hydrogen
คือค่าที่แสดงภาวะความเป็นกรด เป็นด่าง


ค่า 0 - 6.9 มีภาวะเป็นกรด
ค่า 7.0 มีภาวะเป็นกลาง
ค่า 7.1 - 14 มีภาวะเป็นด่า

     

 

  Oxidation Reduction Potential
คือค่าการวัดปริมาณความเข้มข้นของประจุไฟฟ้าอิเลคตรอนในน้ำ หน่วยเป็น MilliVolt (mv)

เมื่อเกิดกระบวนการเพิ่มออกซิเจน(Oxidation) หรือลดออกซิเจน(Reduction) ค่าของ ORP จะเปลี่ยนไป

ถ้าน้ำมีค่า ORP เป็นบวกมาก เช่น + 700 mv ไม่เหมาะสำหรับใช้บริโภค
แต่เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ หรือสปา
ถ้าน้ำมีค่า ORP ต่ำหรือเป็นลบ เช่น - 200 mv แสดงว่ามีจำนวนอิเลคตรอนอยู่มาก
ดีต่อการใช้บริโภค เพราะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง
     
   
 
 
 
อนุมูลอิสระ
คือโมเลกุลของสารต่างๆในร่างกายที่เสียอิเลคตรอนไปจากกระบวนการทางเคมี

อนุมูลอิสระจะไม่เสถียร และไปแย่งอิเลคตรอนจากเซลล์ปกติ
ทำให้เซลล์ถูกทำลายกลายเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่อง (Chain reaction)
เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเสื่อมของอวัยวะต่างๆ (Degenerative disease) 

     

 
    สารต้านอนุมูลอิสระ
คือสารที่มีคุณสมบัติหยุดกระบวนการทำลายเซลล์โดยอนุมูลอิสระ


สารต้านอนุมูลอิสระจะมีอิเลคตรอนมากพอที่จะไปจับกับอนุมูลอิสระ และหยุดการทำงานของอนุมูลอิสระ

จากการวิจัยหาค่า ORP ของน้ำดื่มแหล่งต่างๆพบว่า น้ำแร่จากแหล่งน้ำที่ดีจะมีค่า ORP - 200 ถึึง - 250 mv ขณะที่น้ำประปามีค่า ORP + 400 mv  น้ำแร่จึงมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระได้ดี
 
       


   
   
น้ำด่างคืออะไร?

     • น้ำดื่มในอุดมคติ

     • สารพัดประโยชน์

     • คุณสมบัติ

     • นิยามศัพท์
    
ผลิตภัณฑ์ Enagic®

     • การทำความสะอาดเครื่อง

     • เปรียบเทียบเครื่อง

     • ราคาเครื่อง
   
ทำไมต้องมีเครื่องกรองน้ำ?

     • 10 อาการขาดน้ำ
   
ถาม-ตอบ

     • บทความเกี่ยวกับน้ำ
   
 • Enagic®


 
   
แผนที่

Web link :   

       

Current Pageid = 14